Türkiye’den 6 üniversite listede   

Türkiye’den 6 üniversite listede  

    Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) a2023 verilerine göre, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den 6 üniversite ilk 100’de yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 46, Yıldız Teknik Üniversitesi 63, Erciyes Üniversitesi 85, Özyeğin Üniversitesi 89, Ege Üniversitesi 96 ve Yeditepe Üniversitesi 98. sırada listeye girmeyi başardı. 

Yükseköğretim Kurulunun “İklim Dostu Kampüs” projesiyle teşvik ettiği üniversiteler, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsleriyle dünya yeşil üniversiteler sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor.

2010 yılında kurulan ve her yıl katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik performansının derecelendirmesini yapan Yeşil Üniversite Endeksi Platformu 2023 yılı verileri, Türk Üniversitelerinin uluslararası düzeydeki başarılarını gözler önüne serdi.

Tüm dünyada saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirliğe dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda evrensel farkındalık yaratmayı amaçlayan Yeşil Üniversite Endeksi her yıl, altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-araştırma gibi alanlarda üniversiteleri değerlendirip sıralıyor.

 

Sıralamada Türkiye’den 36 devlet ve 9 vakıf olmak üzere toplam 45 üniversite ise ilk 500’de yer aldı. 2023 teması "İleriye Giden Yol" olan Yeşil Üniversite Endeksi Platformu, 2023 yılında dünya genelinde 84 ülkeden 1.183 üniversiteyi sıralamaya dahil etti. Toplam 69 devlet, 27 vakıf olmak üzere 96 Türk üniversitesi listede kendine yer buldu.

 

“Yeşil Üniversite” Çalışmaları

 

Türk üniversiteleri sürdürülebilir yeşil kampüs projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor ve bu konuya büyük önem veriyor. Yükseköğretim kurumları, kampüslerin sürdürülebilir bir yer olmasını hedefleyerek çevre temalı altyapı çalışmaları hazırlıyor.

 

Orman yönetimi, rehabilitasyon projeleri, erozyon kontrolü, su kaynakları yönetimi ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları yapan üniversitelerin ülke genelinde; kampüslerde bisiklet ve elektrikli scooter yolları, güneş enerjili şarj istasyonları, atık geçici depolama alanları, ağaçlandırma ve ağaç bilgi tabelaları gibi birçok çalışması bulunuyor.

 

Kampüslerde karbon ve su ayak izini hesaplayan yükseköğretim kurumları, net sıfır atık hedefine ulaşmak için neler yapılacağı, enerji, su, atık ve ulaşım başlıkları özelinde planlama yapıyor ve tüm çalışmalarını bünyelerindeki sürdürülebilirlik ofisi çatısında gerçekleştiriyor.

 

Kampüs içindeki uygulamalar

 

İklim Dostu Kampüs projesi kapsamında üniversiteler, kâğıt tüketimini azaltmak amacıyla dijital ve elektronik imzalı belge ve formlar kullanıyor, yemekhanelerde çöpe atılan yemek miktarının en aza indirilmesine yönelik tedbirler alıyor, atık yağları mevzuata uygun bir şekilde topluyor ve elektronik atıkları güvenli şekilde bertaraf ediyor. Öğrenciler kampüslerdeki ormanlarda çöpleri toplayarak farkındalık oluşturuyor.

 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında, Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Çevre Sağlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol bölümü gibi pek çok önlisans ve lisans programı bulunuyor.

Üniversitelerin kampüs içerisindeki uygulamaları; çevre dostu teknolojilerin kullanımı, atık yönetimi ve enerji verimliliği çalışmaları sıralamalardaki başarılarda önemli rol oynuyor.

Yeşil Üniversite Endeksi 2023 verilerine göre ilk 500’de yer almayı başaran Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle oluştu:

İstanbul Teknik Üniversitesi (46), Yıldız Teknik Üniversitesi (63), Erciyes Üniversitesi (85), Özyeğin Üniversitesi (89), Ege Üniversitesi (96), Yeditepe Üniversitesi (98), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (123), Başkent Üniversitesi (152), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (153), İnönü Üniversitesi (156), Dokuz Eylül Üniversitesi (159), Bartın Üniversitesi (187), Sakarya Üniversitesi (189), Aksaray Üniversitesi (208), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (231), Afyon Kocatepe Üniversitesi (247), Hitit Üniversitesi (248), Trakya Üniversitesi (255), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (257), Atatürk Üniversitesi (258), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (262), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (278), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (280), Kastamonu Üniversitesi (287), Fırat Üniversitesi (291), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (311), Hacettepe Üniversitesi (312), Düzce Üniversitesi (314), Sabancı Üniversitesi (317), Mersin Üniversitesi (319), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (357), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (364), Çukurova Üniversitesi (375), Kapadokya Üniversitesi (388), Mardin Artuklu Üniversitesi (391), Antalya Bilim Üniversitesi (403), Bursa Teknik Üniversitesi (438), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (446), İstanbul Aydın Üniversitesi (458), Kocaeli Üniversitesi (460), Gaziantep Üniversitesi (463), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (473), Bursa Uludağ Üniversitesi (479), Gazi Üniversitesi (483), Selçuk Üniversitesi (491)

6.06.2024 (Haber Merkezi)